Thursday, May 23, 2019

TE NDRYSHME

Premtimi për ligjin e ri për përmbaruesit u harua, ata vazhdojnë...

Ligji i ri për përmbarim nuk është retroaktiv, edhe pse pushteti këtë e paralajmëronte dhe premtonte. OJQ-të ankohen se përmbaruesit i kanë aktivizuar të...