Tuesday, June 25, 2019

TE NDRYSHME

Ja sa pa*di ngriten ku*ndër drejtorit të RTVM-së

Janë ngri*tur tri pa*di pena*le nga ana e Pol*icisë Financiare kun*dër drejtorit të RTVM-së, Marjan Cvetkovski pasi dyshohet se ka ke*qpërdorur pozitën duke marrë...