Friday, February 22, 2019

TE NDRYSHME

Të mbijetuarit e aksidentit të Llaskarcës do të meren në pyetje...

Prokuroria Publike njoftoi një proces të gjërë të dëgjimit të të mbijetuarve në autobus.Pas shërimit të plotë prokuroriado ti marë në pyetje disa herë me qëllim krijimin e një pamje...