Friday, July 19, 2019

TE NDRYSHME

Ambasadori Plomp: Drejtoresha Dita Starova Qerimi një nga udhëheqëset më të...

Sot është një nga ditët e fundit e shërbimit në kapacitetin e Ambasadorit të Mbretërisë së Holandës në Shkup për E.T. Ambasadorin Willem Wouter...