“Ç’farë mendojnë shqiptarët për ç’farë shqetësohen shqiptarët ç’farë duan shqiptarët?”

“Ç’farë mendojnë shqiptarët për ç’farë shqetësohen shqiptarët ç’farë duan shqiptarët?”

“Ç’farë mendojnë shqiptarët për ç’farë shqetësohen shqiptarët ç’farë duan shqiptarët?”