Edhe gjashtë gra të kthyera nga Siria sot do të dalin para Gjykatës

Ato janë duke u he.tuar për vepr.at pe.nale “Organiz.imi dhe Pjesëma.rrja në grupe te.rr.ori.ste” nga neni 143 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe “Bashkim ose Pjesëmarrja në Ushtrinë ose Policinë e Huaj jashtë ter.ritorit të Kosovës”.

Kjo seancë pritet të fillojë për pak momente.

Autoritetet kosovare në mesnatën e së premtes dhe së shtunës kanë riatdhesuar 110 kosovarë nga zonat e luf.tës në Siri përfshirë katër luftëtarë 32 gra dhe 74 fëmijë nëntë prej të cilëve kanë humbur prindërit në lu.ftë.