Fejme Mustafova, mbajti ekspozitën e saj të parë të artit me titull “Mes dy pluhurave”

Më 15.07.2018, shtip, Fejme Mustafova, mbajti ekspozitën e saj të parë të artit me titull “Mes dy pluhurave” me rastin e ditëlindjes së saj të tetëmbëdhjetë, në galerinë “Bezisten” në Shtip.

Mustafova është një student në shkollën e mesme “Jane Sandanski” – Shtip, me një profil teknik e dhëmbëve, dhe vizatimin e ka hobi  . Duke zotëruar teknikat, ajo është përmirësuar gjatë viteve dhe po e mban këtë ekspozitë në mënyrë që të tregojë talentin e sajë për publikun.

Vizitorët u mahnitën nga portrete, silueta, figura dhe shkronja njerëzore, duke përdorur një sërë mjetesh të tilla si lapsa grafit, qymyr dhe teknikat e rruajtjes dhe scrubbing.

Si një shembull pozitiv i kombësisë rome, po lufton për barazinë me pjesën tjetër, sepse aspiratat, cilësitë dhe kapacitetet e saj tejkalojnë çdo stereotip dhe paragjykim.

 

На ден 15.07.2018 штипјанката Фејме Мустафова ја одржа својата прва ликовна изложба под наслов “Between Two Lungs”по повод својот осумнаесетти роденден, во галерија “Безистен” во Штип.

Мустафова е ученичка при СОУ “Jaне Сандански” – Штип, со профил забен техничар, чие хоби е цртањето. Со совладување на техниките, се усовршува во текот на годините и ја одржува оваа изложба со цел да го покаже својот талент на јавноста.

Посетителите беа фасцинирани од портретите, силуетите, човечките фигури и ликови, во кои беа употребени различни алатки како што се графитни моливи, јаглен и техниките на сенчање и чкртање.

Како позитивен пример од Ромската националност води борба за еднаквост со останатите бидејќи нејзините стремежи, квалитети и капацитети надминуваат секакви стереотипи и предрасуди