FËMIJËT E 5 NJERËZVE MË FAMËKEQ QË NJEH HISTORIA

Jo rrallëherë për të veprat e prindërve e paguajnë fëmijët e tyre.

Sado i keq të ketë qenë një prind, dhe sado keq t’u ketë bërë të tjerëve, më së shumti nga krimet e tij ndikohen familja.

Kjo, pasi duhet të jetojnë tërë jetën nën hijen të bëmave të këqija që nuk i kanë bërë vetë, por që në një mënyrë janë pjesë e tyre.

Më poshtë ju njohim me këta fëmijë të 5 njerëve më të këqij që njeh historia: