Ja cilët emra shqiptarët përmenden në deklaratën e Grupit të Kumanovës

Kjo është deklarata e dorëzuar nga Grupi i Kumanovës!