Ja në cilat komuna Pendarovski mori 66.000 vota dallim nga Siljanovska

Saraj 7700 vota në favor të Pendarovskit

Tearcë 3200 vota në favor të Pendarovskit

Likovë 6500 vota në favor të Pendarovskit

Gostivar 7000 vota në favor të Pendarovskit

Tetovë 10 000 vota në favor të Pendarovskit

Strugë 6000 vota në favor të Pendarovskit

Zhelinë 3600 vota në favor të Pendarovskit

Kumanovë 4000 vota në favor të Pendarovskit

Dollnen 2000 vota në favor të Pendarovskit

Studeniçan 4000 votanë favor të Pendarovskit

Strumicë 3000 votanë favor të Pendarovskit

Kërçovë 3000 vota në favor të Pendarovskit

Karposh 2.500 vota në favor të Pendarovskit

Qendër 3 500 vota në favor të Pendarovskit

Në total 66,000 vota për Pendarovskin