Ja sa do të kushtojnë dokumentet shtetërore me emrin e ti që do ti marrin qytetarët !

Emri i ri Maqedonia e Veriut do të godas qytetarët në xhepat e tyre për shkak të detyrimeve për ndërrimin e dokumenteve personale dhe dokumenteve tjera.
Qytetarët vetë janë të detyruar që të paguajnë për ndërrimin e dokumenteve, që duhet të bëhen brenda një periudhe.
Letërnjoftimi, pasaporta, patent shoferi – 2400 denarë
Tabelat e makinave 1200 denarë

Harxhimet totale vetëm për këto shërbime të nevojshme do të kushtojnë 3600 denarë apo rreth 60 euro.
Ndërrimi i pasaportës është 1500 denarë dhe taksa 300 denarë.
Letërnjoftimi është 190 denarë.
Patent-shoferi 280 denarë.
Targat e reja 1200 denarë, që do të lëshohen në përdorim në afat prej 4 muajve dhe ato do të kenë kodin e ri NMK.