Ja sa duhet të jetë ten.sioni i trupit tuaj sipas moshës

Presioni i lartë i gjakut është njëri ndër pro.blemet më të shpeshta shëndetësore të kohës së tashme ndërkaq simptomat janë shumë shpesh të padukshme.

Ndonjëherë te personat të cilët vu.ajnë nga presioni i lartë i gjakut nuk shfaqen kurrfarë simptomash por ndonjëherë shfaqen të vjellat mbushja me frymë marramendja dhembja e kokës dhe rrjedhja e gjakut nga hundët.

Nëse nuk e rregulloni me kohë presionin tuaj të gjakut mund të shkaktojë pro.bleme serioze shëndetësore siç janë dëmtimi i veshkave humbja e të parit sëmundja e zemrës pika në zemër apo në tru.

Pres.ioni i gjakut mund të luhatet gjatë ditës dhe në të ndikojnë faktorët siç janë mosha gjinia dhe karakteristikat trashëguese.

Këto janë disa nga vlerat për të cilat mjekët konstatojnë që paraqesin nivelin normal:

Meshkujt

Deri 20 vjet – 123/76 Deri 30 vjet – 126/79 Nga 30 deri 40 vjet – 129/81 Nga 40 deri 50 vjet – 135/83

Nga 50 deri 60 vjet – 142/85 Mbi 70 vjet – 142/80

Femrat

Deri 20 vjet – 116/72 Deri 30 vjet – 120/75 Nga 30 deri 40 vjet – 127/80 Nga 40 deri 50 vjet – 137/84 Nga 50 deri 60 vjet – 144/85 Mbi 70 vjet – 159/85