Ja sa mjek amë mungojnë në të gjithë vendin

Në të gjithë territorin e vendit tonë për momentin mungojnë rreth 350 mjekë familjar.

Nga ana tjetër shteti ka marrë përsipër se do të subvencionojë specializimet e mjekëve familjar si masë stimuluese për shtimin e numrit te mjekëve amë në gjithë vendin. Ndërsa në Ditën Botërore të këtij profesioni, mjeket e kujdesit primar kërkojnë kushte me te mira.