KF Shkëndija si anëtare e European Club Association

KF Shkëndija si anëtare e European Club Association shënoi #EuropeanWeekofSport bashkë me Sektorin për Sport në Komunën e Tetovës dhe Agjencio