Kryetari i Lëvizjes për reforma në BFI, Afrim Tahiri mohon çdo lidhje me ngjarjet e sodit në BFI

Jemi thellësisht të in.dinjuar nga disa përpjekje të strukturave të caktuara të d.yshimta që, me rastin e fundit që po ndodhë në Bashkësinë Fetare Islame në RMV ta ndërlidhin dhe emrin e LËVIZJES MYSLIMANE PËR REFORMA NË BFI TË RM!

Kategorikisht i mo.hojmë këto d.eiznformata dhe, nën përgjegjësinë morale e pe.nale nënvizojmë se, kjo Lëvizje nuk është pjesë e ske.nareve që ku.rdisen në Konak të Sulejman Rexhepit e që “zbatohen” tu.rpshëm në BFI.

Lëvizja Myslimane për Reforma në BFI të RM përmes PLATFORMËS së vet qartë dhe në mënyrë shumë transparente ka bërë me dije se si duhet të kryhen reformat dhe të gjitha ndryshimet e patjetërsueshme brenda BFI-së, duke i respektuar të gjitha normat kushtetuese, aktet juridike si dhe rregulloret e brendshme që rregullojnë funskionimin le.gjitim të organeve të BFI-së dhe që sigurojnë mbarëvajtje të zhvillimit të jetës fetare islame në RM.

Afrim Tahiri,
Drejtues i LMR BFI RMV