KSHZ: DALJA NË VOTIME DERI NË ORËN 18.30 ËSHTË 39.71 PËR QIND

Dalja deri në orën 18.30, është 39.71, nga të përpunuar 99.54 për qind, ose kjo do të ishte rreth 700 mijë votues, thonë nga KSHZ, raporton Pacensure
Komuna ku ka më shumë janë Aerodrom, Manastir, Gjevgjeli, Gjorçe Petrov, të gjitha këto mbi 50 për qind.