Libri i Andovit do të mund të shitet, kështu vendosi Apeli

Libri i sh krye-parlamentarit Stojan Andov mund të shitet kështu vendosi Gjy.kata e Apelit në Shkup e cila hoqi nd.alesën për shitje të librit në fjalë.

Paraprakisht Gjykata Themelore Shkupi 2 kishte sjellë vendim i cili ndalonte shitjen e librit të Andovit me titull “Deri tek atentati dhe pas tij” në të cilin libër Andov implikon përzierjen e Lubomir Fërçovskit.

Nda.lesën Gjy.kata Themelore e solli për shkak të shk.eljes së të drejtave personale të paditësit Lubomir Fërçkovski.