Ligji për gjuhët, testimi për shtetësinë bëhet në maqedonisht

Institucionet, në mesin e të cilave edhe MPB-ja, duhet të fillojnë me harmonizimin e ligjeve të tjera me atë për përdorimin e gjuhëve. Në kuadër të ministrisë së sipërpërmendur është edhe Ligji për Nënshtetësi. Nga ky dikaster thonë se tashmë kanë filluar me iniciativën për ndryshime të tilla, por nuk dhanë detaje se cilat nene do të përfshijnë këto ndryshime dhe nëse në mesin e tyre është edhe Ligji për nënshtetësisë. Sipas këtij ligji, të gjithë aplikuesit që synojnë të pajisen me shtetësinë e Maqedonisë së Veriut, përveç kushteve të tjera, duhet t’i nënshtrohen edhe testit për njohjen e gjuhës maqedonase. Ky nen, thonë nga Grupi Ndër resorësh për zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, edhe më tutje nuk do të ndryshojë. Aplikuesit për nënshtetësi duhet të vazhdojnë t’i nënshtrohen testit vetëm për njohjen e gjuhës maqedonase.

“Në Ligjin për përdorimin e gjuhëve nuk ka dispozitë që lihet më gjuhën për marrjen e nënshtetësisë, nuk do të ketë ndryshime të tilla. Ligjet, materialet e të cilave nuk kanë dispozita gjuhësore, do të thirren në ligjin për gjuhët. Për nënshtetësinë do të vlejë akoma Ligji për nënshtetësi, pra duhet të jepet provimi për njohjen e gjuhës maqedonase”, theksuan nga Grupi ndër resorësh.

Kërkesa për njohjen e gjuhës maqedonase dorëzohet në Komisionin kompetent në Qeveri dhe më pas ky komision dërgon ftesë deri tek aplikuesi që të paraqitet për të hyrë në test. Provimit për njohjen e gjuhës maqedonase nuk i nënshtrohen vetëm personat që e fitojnë nënshtetësinë në bazë të martesës. Në vitin 2016 për nënshtetësi kanë aplikuar 1192 persona, në vitin 2017 ka pasur 1221, ndërsa në vitin 2018 kanë qenë 1207.
Më së shumti kërkesa ka pasur nga shtetas të Shqipërisë, Kosovës, Serbisë dhe Turqisë. Ligji për Nënshtetësi është sjellë në vitin 1992, ndërsa ndryshimet e fundit në të njëjtin janë bërë në vitin 2016. Kërkesat për marrjen e nënshtetësisë dorëzohen në Departamentin për Çështje Administrative në MPB./Alsat/