Makinat në flakë, një fikse zjarri mund t’iu shpëtojë bashkë me mjetin