Malazezët, komb sllav apo shqiptarë të asimiluar?

1.Malazezët janë shqiptarë të asimiluar.

2.Të konvertuar me dhunë (gjatë shekullit XIV, por edhe më vonë) nga katolikë në ortodoksë.

3.Familjet mbretërore “malazeze” kishin gratë shqiptare nga familjet feudale shqiptare si Dukagjinët dhe Kastriotët.

Gjithashtu, ata emërtuan fëmijët e tyre me emra shqip.

4.Deri në shekullin XIX nuk kishte kishë ortodokse sllave në zonën jugore (Podgoricë, Malësi, Ulqin, Krajë, Guci, Rozhajë etj).