Marketing

Portali “antpress.info” është medium që ofron informim të drejtë, të paanshëm dhe objektiv. Misioni ynë është informimi dhe edukimi i publikut me informacione të shpejta dhe të sakta. Qëllimi ynë është që lexuesit të gjejnë lajme nga mbarë hapësira shqiptare dhe që ndikojnë në përmirësimin e emancipimit shoqëror dhe kombëtar. Vizioni ynë është që qytetari shqiptarë të jetë drejtë i informuar për ngjarjet politike, shoqërore dhe sportive. Na kontakto: [email protected]

  • Adress:  Bul. “Kërste Misirikov”, Kati 6, QT “Mavrovasja”, LLamela C, Shkup
  • Phone:  075442747
  • Email: [email protected]