Merret vendimi se a do të vr.itet ose jo ariu pro.blemat.ik i Prizrenit

Departamenti i Pylltarisë në Ministrinë e Bujqësisë ka kërkuar nga ministrja Zhiviq anulimin e vendimit për vr.asjen e ariut të murrmë në Prizren.

Ky departament vendimin e Agjencisë Pyjore të Kosovës për vr.asjen e ariut e quan të jashtëligjshëm.

Konstatimi i Departamentit të Pylltarisë është se vendimi i nxjerrë i Agjencisë Pyjore të Kosovës për vr.asjen e ariut nuk është i bazuar ne legjislacionin e aplikueshëm.

Departamenti i Pylltarisë në MBPZhR ka kërkuar nga ministrja anulimin e vendimit te Agjencise se Pyjeve për anulimin e vendimit pasi qe ai është i jashtëligjshëm

E nderuara znj. Ministre:

Departamenti i Pylltarisë ne takimin e rregullt javor ka diskutuar edhe çështjen e ngritur rreth vendimit te Agjencisë Pyjore të Kosovës për vr.asjen e një ariu te murrmë dhe debatin publik te shkaktuar nga ky vendim kontradiktor.

Konstatimi i Departamentit të Pylltarisë është se vendimi i nxjerrë Agjencisë Pyjore të Kosovës për vr.asjen e ariut nuk është i bazuar ne legjislacionin e aplikueshëm dhe se arsyeshmëria për nxjerrjen e vendimit si dhe kompetencat e vendimmarrjes janë bazuar ne interpretime jo të drejta të ligjeve në fuqi andaj Ju sugjerojmë që të kërkoni anulimin e vendimit në fjalë.

Me respekt Tahir Ahmeti Drejtor i Departamentit të Pylltarisë.