Nëse klikoni mbi këtë mesazh në facebook, do të ju vjedhin të dhënat!

Sot duhet të bëmi kujdes ndaj çdo porosie të dyshimte e cila mund të vije në facebook.

Mesazhe si ne foto, tentojn te ju bindin te klikoni ne linqe dhe ashtu do arrijne te ju marin llogarin e juaj ne Facebook!
Injoroni dhe bllokoni!

Pët të luf*tuar sëbashku per nje hapesire kibernetike miqesore dhe te sigurte!/Pa Censurë