Një de.fekt i papritur i rrymës e do.gji tërë biznesin e kumanovarit, EVN re.fuzon pagesën e dë.mit

Një de.fekt i papritur i rrjetit të energjisë elektrike në njërën nga lagjet e Kumanovës e goditi rëndë biznesin e Bekim Salihut. Kjo ndodhi më 3 maj 2019 në orët e pasdites në rrugën “Tode Mendol” në Kumanovë ku pë.suan edhe shumë shtëpi dhe biznese të tjera të cilat po ashtu kanë dë.me të mëdha në dj.egien e aparaturave të punës pajisjeve shtëpiake por edhe teknikë tjetër.
Ndër më të go/ditur është Bekim Salihu pronari i librarisë dhe shtypshkronjës “ABC Librari”.

“Më 3 maj 2019 rreth orës 15.15 papritur u ndërpre rryma në pjesën më të madhe të rrugës. Nuk e dinim çfarë ka ndodhur. Pas një dite me sanimin e dë/mit në lagje dhe me ardhjen e rrymës vërejtëm se asnjë aparaturë dhe pajisje nuk funksionon, sepse ishin dj/egur. Atë ditë erdhën ekipet e EVN duke na thënë se bëhet fjalë për de.fekt të madh dhe na sugjeruan të shkojmë në zyrat e tyre për dë.mshpërblim për dë.met që kishim pë.suar. Ne bëmë kërkesën më 6 maj dhe morëm një përgjigje ska.ndaloze nga EVN sepse kjo kompani që duhet përkujdesur për konsumatorin dhe që mban përgjegjësi nuk pranon se ka detyrim për dëmshpërblimin tonë” thotë Bekim Salihu.

Ai shpjegon se dë.met janë të mëdha disa mijëra euro sepse bëhet fjalë për printerë dhe maqineri tjetër me vlerë që ishte një investim i realizuar me shumë sak.rifica disavjeçare. “Është e papërgjegjshme që të mos ketë kujdes ndaj konsumatorit. Ata duhet të mbajnë llogari sepse de.fekti i madh na goditi keq. Nga 3 maji kam mbyllur biznesin, edhe pse kam shumë punë të rezervuara” thotë Bekimi.

Nga EVN janë përgjigjur përmes një letre zyrtare në të cilën thuhet se “Ndërprerjet e paplanifikuara që janë shkaktuar kategorizohen në kategoritë e ndërprerjes së rrymës nga të tjerë dhe dë.me që shkaktohen nga persona të tretë dhe kafshë Këtu bëjnë pjesë veprime nga persona të tretë që kanë shkaktuar defekte në objektet elektroenergjetike gjatë gër.mimit vjedhjes zj.arrit si dhe nga kafshët dhe shpezët në rrjetet elektroenergjetike”. Sipas përgjigjes së EVN-së në këtë rast de.fekti është shkaktuar nga ana e personit të tretë që nuk nënvizohet se kush është. E me këtë kjo ndërmarrje thotë se nuk ka detyrim që të paguajë dë.mshpërblim.

Pas kësaj përgjigje Bekimi thotë se është i shokuar se si nuk merret përgjegjësi ndaj një klienti. Ai është lajmëruar tek Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit e cila i ka dalë në anën e tij duke kërkuar që rasti të vazhdojë në instancat e drejtësisë. Bekimi thotë se ka bërë edhe një kërkesë tjetër në adresë të EVN por thekson se është përballur me një sjellje inj.oruese dhe nuk është marrë akoma parasysh. Ai apelon për zgjidhje sepse çdo ditë po pë.son humbje të mëdha pasi që është i detyruar që ta mbyllë biznesin e tij. “Nëse nuk marrin parasysh kërkesën rastin do ta procesoj në gjykatë duke shterrur deri në fund çdo instancë përfshirë më pas Gjykatën e Strasburgut” thotë Bekim Salihu. Sipas tij dë.me pë.suan edhe 12 shtëpi dhe 3 biznese tjera.