Numri i divorceve në Tetovë vazhdon të shënoj rritje

Në Maqedoni divorcet gjithnjë e më shumë shënojn rritje. Dhe kjo dukuri është aktuale edhe në vendbanimet me shumic shqiptare.
Komuna me më shumë divorce është ajo e Prilepit (36 shkurorëzime).
Kurse tek pjesa shqiptare Struga dhe Tetova me nga 23 shkurorëzime janë në krye.
Por derisa ka shumë shkurorëzime në Tetovë ka edhe me shumë martesa. Kështu si komunë me më shumë celebrime është Tetova (201 kurorëzime), Kumanova (170 kurorëzime), Gostivari (149 kurorëzime) dhe Çairi (132 kurorëzime)