Nxënësit e kolegjit Yahya Kemal – Tetovë, Amar Ademi dhe Emira Amzai, të nxitur nga gjendja aktuale shoqërore, kanë punuar film të metrazhit të shkurtër ku shfaqin problemet në shoqërinë e sodit.

Nxënësit e kolegjit Yahya Kemal – Tetovë, Amar Ademi dhe Emira Amzai, të nxitur nga gjendja aktuale shoqërore, kanë punuar film të metrazhit të shkurtër ku shfaqin problemet në shoqërinë e sodit.