Pa*ditet Sulejman Rexhepi për shpërndarje të gjuhës së urr*ejtjes ndaj maqedonasve (VIDEO)


Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut (KH) dje ka dorëzuar pa*di pen*ale deri në Ministrinë e Punëve të Brendshme për gjuhë të urr*ejtjes nga ana e kryetarit të Bashkësisë Fetari Islame Sulejman Rexhepi.
Siç njoftojnë nga KH gjatë kohës së hedhjes së gurthemelit të Xhamisë në fshatin e Shkupit Arnaqi reisi Rexhepi u është drejtuar të pranishmëve me fjalë të cilët sipas KH-së shkaktojnë gjuhë të urr*ejtjes grin*dje padur*ueshmëri dhe tall*je me popullin maqedonas sipas nenit 319 dhe 179 të Kodit Penal.
“Kemi popull kemi vend në Llazhec të Manastirit mbi 100 vjet nuk kanë xhami. Merrni me mend çfarë egër*sirash janë ky popull që bashkëjetojmë me këto. Këto janë egërsira të pashembullta prandaj nuk kanë identitet edhe s’do të kenë kurnjëherë.
Pa marrë parasysh se krejt ne kemi dashur t’u ndihmojmë nuk ndihmohet i pashpirti nuk vetëdijesohet. Vendi Llazhec kush e di dhe kush jo është katund multientik ka muslimanë ka edhe ortodoksë ka maqedonas ose si e ndiejnë veten ato nuk e di unë si e quajnë dhe shqiptarë.
Ka dy kisha numri i banorëve është i barabartë ka dy kisha dhe asnjë xhami. Xhamia ku ka figuruar e ka vendin dhe ai është vakuf pronë e Bashkësisë Fetare Islame. Njëqind dallavere të nëntokës i bëjnë ende nuk janë vetëdijesuar me izën të Zotit InshAllah Zoti nuk ma merr shpirtin pa e hedhur gurthemelin në Llazhec” ka deklaruar Rexhepi.
KH thotë se shpërndarja e gjuhës së urr*ejtjes nga ana bartësit të funksionit të lartë të institucionit fetar dhe personit me ndikim të lartë në opinion është e rrez*ikshme dhe e papranueshme.
“Në një shtet multietnik dhe multikonfesional liderët fetarë duhet që të jenë të vetëdijshëm për rolin e tyre dhe të veprojnë në frymën e tolerancës dhe bashkëjetesës dhe jo të ini*ciojnë dhe nx*isin padurueshmëri dhe urr*ejtje” thonë nga KH duke shtuar se për këto arsye kanë kërkuar që MPB të veprojë menjëherë për paraqitjen dhe t’i ndërmarrë të gjitha masat në pajtueshmëri me dispozitat ligjore”.
Këtë deklaratë e ka dë*nuar edhe OJQ CIVIL duke theksuar se është e papranueshme që një prijës fetar të shërbehet me gjuhë të tillë të urr*ejtjes dhe të nxisë padurueshmëri fetare dhe nac*ionale.
“Është e papranueshme që kreu i bashkësisë fetare qëllimi i të cilit është të bashkojë dhe jo të krijojë përçarje mes popullit bashkëqytetarët e tij t’i kualifikojë si “egë*rsira dhe njerëz pa identitet”. Është e papranueshme një njeri i mbushur me urr*ejtje të jetë përfaqësuesi më i lartë i një bashkësie fetare në vendin. Gjithashtu është e papranueshme që këtë deklaratë të tij të vjetër reisi përsëri e promovon në rrjetet sociale edhe atë në kohë të fushatës zgjedhore me çfarë jep i një kontekst të ndryshëm përmbajtjes dhe hap mundësi për mani*pulime dhe keq*përdorime. CIVILi konstaton se me këtë deklaratë kreu i BFI Sulejman Rexhepi ash*për e shkel nenin 391 të Kodit Penal sipas të cilit nuk lejohet shkaktimi i urr*ejtjes për*çarjes dhe into*lerancës mbi bazë nacio*nale ra*core fet*are dhe baza tjera disk*riminuese” thonë nga CIVIL.
Sipas Kodit Penal të Maqedonisë së Veriut personi që “shpërndan materiale ra*ciste dhe kse*nofobe nëpërmjet sistemit kompjuterik” dë*nohet me bu*rg prej 1 deri në 5 vjet.