Përmendore në sheshin e Tetovës për Mehmetriza Gegën

Shkruan: Abdulla Mehmeti

Në 50 vjetorin e demon.stratave në Tetovë (1968-2018) për flamur dhe të drejta kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni përveç aktiviteteve të planifikuara për shënimin dinjitoz të këtij përvjetori duhet të kërkohet nga Këshilli i Komunës së Tetovës të sjell vendim për ngritjen e një monumenti në Sheshin Iliria në Tetovë për Mehmetriza Gegën prijësin e këtyre demons.tratave bashkë me një pllakë përkujtimore në të cilën do të shënohen emrat e të gjithë atdhetarëve që sakrifikuan në këtë përpjekje vuajtën bu.rgje dhe u per.sekut.uan nga ish regj.imi komunist jugosllav.

Emërtimi i ndonjë institucioni kulturor dhe arsimor i ndonjë sheshi bulevardi apo rruge me emrat e udhëheqësve të këtyre demonstratave apo lidhur me këtë ngjarje e cila bëri kthesë në vetëdijen kombëtare të shqiptarëve të kësaj krahine do të kontriboninin për frymëzimin dhe edukimin e gjeneratave të reja në frymën atdhetare.

“Me dja.llin (sunduesin) mbi shpinë as zoti nuk t’i pranon lutjet!”

“Do ta bëjmë Shqipërinë… ”