Pro.testohet për “Grupin e Kumanovës”

Para Teatrit Kombëtar të Kosovës në Prishtinë sot kanë pro.testuar familjarët e të dë.nuarve në rastin e Kumanovës.

Me anë të kësaj pro.teste këta qytetarë kërkojnë li.rimin e të bu.rgosurve nga kon.fli.kti i ar.matosur që ka ndodhur katër vjet më parë në “Lagjen e Trimave” në Kumanovë të Maqedonisë së Veriut.

Pro.testa të njëjta janë mbajtur edhe në Lipjan e Ferizaj.

Pro.testa sapo ka filluar edhe në Shkup. Protestuesit kërkojnë li.rimin e të dë.nuarve kërkojnë drejtësi. Pro.testa filloi me leximin e një letre të cilën e kishte shkruar e bija e një të bu.rgosuri të grupit të Kumanovës.