Punësime të reja në administratë, rroga mbi 50.000 denarë

Disa vende të lira të punës, njoftoi Agjencia për Administratën. Komisioni Rregullator për Energjetikë punëson 4 profesionistë për pagë në shumë prej 47,000 deri në 54,600 denarë.

Ata thonë se ata kanë një mungesë të stafit profesional. Aktualisht, Komisioni funksionon me vetëm 1 inxhinier elektrik dhe gjithsej 19 ekspertë. Punësimi i ri ishte paraparë në planin financiar, por nuk u realizua. Punësimi i fundit në Rregullator ka ndodhur në vitin 2013.

Ministria e Shoqërisë së Informacionit ka 9 reklama të hapura për paga deri në 36.000 denarë. Drejtoria për Sigurimin e Informacionit të Klasifikuar, nga ana tjetër, punëson një bashkëpunëtor të vogël dhe kryetar të kompensimit mujor në vlerë prej 22,500 ose 28,300 denarë.

Dhe Inspektorati Shtetëror i Tregut publikoi një konkurs për gjithsej 16 njerëz në disa qytete. Paga më e ulët është 15,700, dhe më e larta është 25,000 denarë. Inspektorati përballet me një mungesë të stafit sepse vite më parë ka pasur vetëm disa inspektorë dhe ata nuk ishin të punësuar.

Në Sekretariatin për Legjislacion në Qeveri kërkohet dy kontribues për një pagesë mujore prej 21,000 denarë. Ministria e Vetëqeverisjes Lokale punëson 4 persona për një pagë deri në 28,300 denarë. Një këshilltar kërkohet gjithashtu nga Agjencia Kombëtare për Programe Arsimore Evropiane.

Komuna e Aerodromit megjithatë ka nevojë për 200 persona për të kryer punë publike. Ata do të punësohen me orar të plotë, por do të përcaktohen deri në fund të vitit. Pagesa e tyre ditore është 550 denarë.