Rasti “Almiri”, ja vendimi nga ri*gjykimi i rastit

Në prag të vendimit gjyqësor për rastin e Almir Aliut, institucioni ligjvënës i cili gjatë procesit në fazën e parë kishte ngritur iniciativë për Komision Anketues, vazhdon të heshtë edhe një vit pas fillimi të rigjyk*imit.
“Një vit pas iniciativës për formimin e Komisionit anketues për rastin e Almir Aliut dhe tani në fund të procesit të rigjyk*imit, ky Kuvend dhe këta deputet shqiptar nuk u mblodhën as edhe një herë për të debatuar për parregu*llsitë gjatë procesit të gjy*kimit”.

Iniciativa për formimin e Komisionin Anketues ishte shpalosur në një takim që familja Aliu kishte me grupin parlamentar të BDI-së më 22 mars të vitit 2018.
Për pa*rregullsitë, mos pranimin e dëshmitarëve dhe vendimin e njëanshëm siç e vlerëson familja Aliu vazhdon të heshtë edhe Shoqata e Gjykatësve.
“Shoqata e Gjykatësve të Maqedonisë së Veriut nuk ka koment për shke*ljet ligjore në procedurën e rigj*ykimit për rastin e Almirit. Prej tre vitesh dhe pas dhjetëra ankesave nga pala dëm*tuar, asnjë reagim i vetëm apo edhe rekomandim për procesin gjyqësor”.