Reagon Gëzim Kelmendi: Me edukatën sek*sua*le i prishni fëmijët, neve na duhet edukata fetare në shkolla!

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës tani kryetar i partisë “Fjala” Gëzim Kelmendi po kundërshton fuqishëm futjen e lëndës “edukata sek*sua*le” në shkollat e Kosovës. Sipas tij kjo lëndë i shka*tërron fëmijët dhe ua shka*tërron moralin. Thotë se lënda që duhet të futet në shkollat tona është “edukata fetare”.

“E vetmja edukatë që ruan moralin ruan shoqërinë dhe shtetin tonë është Edukata Fetare” thotë Kelmendi.

Lexojeni të plotë reagimin e tij:

Tm*err dhe shka*tërrim:

Kuvendi kërkon “Edukatën Sek*su*ale” në shkolla.

Deputetët e Kuvendit të Kosovës i kanë listuar 19 rekomandime Ministrisë së arsimit për parandalimin dhe dë*nim*in e ab*uzim*eve se*ksu*ale të të miturve.

Një prej rekomandimeve është që “Edukata Se*ksu*ale ” të jet lëndë mësimore.

Para disa muajve deputetja e Vetëvendosjes Fatmire Mulhaxha-Kollçaku ka kërkuar këtë që Kuvendi tani e ka miratuar futjen e “Edukatës Se*ksu*ale” në shkolla.

Thënë të drejtën këtë e kam pritur prej VV-së. Ngase në VV muaj më parë ak*uzuan njëri tjetrin për orgji se*ksu*ale nëpër zyret e tyre.

Po kjo VV-ja në 2011 ka kundërshtuar futjen e Edukatës Fetare në shkolla.

Por nuk e prita edhe prej partive tjera!

Ndërsa Ministria e Arsimit ka deklaruar se janë duke bërë ndryshimin e kurrikulave arsimore që lënda e “Edukatës Se*ksu*ale” të mësohet që nga klasa e parë fillore.

Kjo do të zbatohet në planprogramin arsimor 2019-2020.

Kjo është tm*err. Ky është shkat*ërrim i fëmijëve.

Kjo shkat*ërron edhe më shumë moralin e të rinjëve të vendit tonë.

E vetmja edukatë që ruan moralin ruan shoqërinë dhe shtetin tonë është Edukata Fetare.

Shikoni baballarët dhe nënat tona gjyshërit dhe gjyshet tona.

Ata ishin shembulli më i mirë sa i përket ruajtjes së moralit.

Ata nuk kishin “Edukatë Se*ksu*ale” në shkollat e tyre.

Por ata ishin të edukuar mirë në aspektin fetar.

Ne duhet ta ndjekim rrugën e baballarëve dhe nënave tona gjyshërve dhe gjysheve tona në ruajtjen e moralit.

E jo rrugën e atyre që femrën e konsiderojnë objekt të reklamimit shfry*tëzimit lëshimit dhe nënçmimit.

Femra është shtylla e shoqërisë sonë.

Femra meriton më shumë dhe më mirë.

Mos i shka*tërroni fëmijët tanë.

Mos iu shkat*ërroni moralin.

Mos e shkatërroni vendin tonë që është i ujitur me gja*kun e dësh*morëve.

Gëzim Kelmendi