Sadik Ahmeti ,Drejtori i parë shqiptar në çerdhen “Ollga Micevska” në Kërçovë

Drejtori i ri i çerdhes së fëmijëve “Ollga Micevska” në Kerçovë,është emruar Sadik Ahmeti,dhe ai është Drejtori i parë shqiptar çë vendoset në drejtimin e këtij institucioni.

Komuna e Kërçovës ka miratuar kandidaturën e vetme të këshillit drejtues për Drejtor në çerdhen “Ollga Micevska” në kërçovë.Drejtori i ri këtij institucioni është një kuadër me përvojë dhjet vjeqare në Qendrën për Punë dhe Politikë Sociale në Kërçovë.Gjatë gjith veprimtarisë të çerdhes së fëmijëve “Ollga Micevska” në Kërçovë nuk ka pasur kuadro shqiptar ,jo vetëm në udhëheqsinë por edhe ushtrimin e punëve tjera edukuese dhe arsimore.Vetëm gjatë viteve të fundit kemi patur punsime të kuadrove shqiptare që edhe tani mund të numërohen në gishta.

Prandaj angazhimi kryesor duhet të jet punsimi i kuadrove shqiptare në bazë të normativës ligjore që mundson përfaqsimin e drejtë të shqiptarve në institucionet e shtetit,tha ndër të tjerat Drejrori i posaemruar Sadik Ahmeti. Në mbështetje të drejtorit të ri i cili ka deshmuar veten,do te mudnohemi të përmirsojm kushtet e këtij institucioni dhe perfaqsimin e drejtë dhe të barabart ,t gje çë në të kaluaren ka munguar ne kete institucion nenvizoi Kryetari i Komunes se Kërçovës Fatmir Dehari