Shkurte Gashi ka ndihmuar gjyshin të shkojë në Haxh

Shkurte Gashi ka ndihmuar gjyshin të shkojë në Haxh

Shkuarja në Mekë, në ditët e caktuara, për ta vizituar Qabenë, që ndryshe quhet Shtëpia e Zotit, quhet Haxh.

Haxhi është njëra ndër pesë shtyllat e fesë Islame dhe është obligim për çdo mysliman që ka mundësi ta bëjë.

Haxhi është i obliguar për myslimanin që është në moshën e pjekurisë dhe të ketë mundësitë financiare për ta bërë udhëtimin e haxhit si dhe për t’u kujdesur edhe për shtëpinë gjatë atyre ditëve.

Loading...