Thasheshemet janë gjë e mire, thotë shkenca

Virtytet e habitshme të të folurit pas shpinës së të tjerëve

Talmudi hebraik e përshkruan thashethemin si gjuhë me tre tehe që vret tre njerëz: folësin, dëgjuesin dhe atë për të cilin bëhet thashethemi. Sado bindëse që këto argument të duken, megjithatë, një lëndë e mjaftueshme kërkimore sugjeron se thashethemet, në fakt, janë të shëndetshme...