UT-ja i ndan diplomën e magjistraturës “post mortum” ish studentit Rametulla Abduraimit

Sot një moment emocionues dhe shumë prekës gjatë tryezës së rrumbullakët të katedrës së psikologjisë, ju nda familjes së studentit të ndjerë ne ciklin e masterit Rametulla Abduraimi, çertifikata për përfundimin e studimeve master në psikologji “post mortum”.

Çertifikata iu nda vajzës së Rametullahit në prani edhe të dajës së të ndjerit.

Rametulla Abduraimi është njëri nga 15 viktimat e Llaskarcës ku u aksid*entua autobusi i kompanisë Durmo Tours.PA Censurë