VENI grant 250,000 euro për Dr Vigjilenca Abazi

Vigjilenca Abazi, Asistent Profesor i së Drejtës Evropiane në Departamentin e të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane, Universiteti i Mastrihtit i është dhënë një grant VENI prej 250,000 eurosh nga Organizata Holandeze për Kërkimin Shkencor (NWO).

VENI synon hulumtuesit e shquar cilët shfaqin një talent të mrekullueshëm për kërkime shkencore. Projekti i Vigjilencës shqyrton pozitën ligjore të informatorëve në BE. Hulumtimi synon të japë qartësi konceptuale dhe zgjidhje praktike për mbrojtjen e palëve të paligjshme.

https://www.maastrichtuniversity.nl/news/veni-grant-dr-vigjilenca-abazi

Loading...